Αμφιλοχία

22 UHF ΜEGA [Kορφοβούνι]
24 UHF ΜEGA [Αμφιλοχία]
26 UHF ART [Αμφιλοχία]
29 UHF STAR [Αμφιλοχία]
30 UHF ΕΤ3 [Kορφοβούνι]
31 UHF ΑΝΤ1 [Ακαρνανικά]
32 UHF NET [Αμφιλοχία]
33 UHF ΝΕΤ [Kορφοβούνι]
34 UHF TΗΛΕΑΣΤΥ [Αμφιλοχία]
35 UHF ΣΚΑΙ [Ακαρνανικά]
36 UHF ΕΤ-1 [Αμφιλοχία]
38 UHF ALPHA [Ακαρνανικά]
39 UHF ΑLTER [Kορφοβούνι]
40 UHF ANT-1 [Kορφοβούνι]
41 UHF ΑLTER [Αμφιλοχία]
43 UHF ΝΕΤ [Ακαρνανικά]
44 UHF 902 [Kορφοβούνι]
51 UHF ET-3 [Αμφιλοχία]
52 UHF ANT-1 [Αμφιλοχία]
54 UHF ΑΧΕΛΩΟΣ [Αμφιλοχία]
62 UHF TΗΛΕΑΣΤΥ [Ακαρνανικά]
65 UHF ALPHA [Αμφιλοχία]
66 UHF ΣΚΑΙ [Αμφιλοχία]

Categories: