Πάρος

07 VHF ET-1 [Λευκες]
22 UHF ET-1 [Παροικιά]
23 UHF ΣΚΑΪ
[Παροικιά]
24 UHF NET [Λευκες]
28 UHF NET [Παροικιά]
32 UHF ANT-1 [Παροικιά]
27 UHF MEGA [Παροικιά]
30 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Λευκες]
40 UHF ALTER [Λευκες]
46 UHF ΖΕΥΣ [Λευκες]
47 UHF MEGA [Λευκες]
49 UHF EXTRA-3 [Παροικιά]
50 UHF ANT-1 [Λευκες]
53 UHF ΣΚΑΪ [Λευκες]
55 UHF TV-1 [Λευκες]
57 UHF STAR [Λευκες]
58 UHF ALPHA [Παροικιά]
59 UHF ALPHA [Λευκες]
61
UHF ET-3 [Λευκες]
63 UHF STAR [Παροικιά]

Categories: