Γρεβενά

Συχνότητες ανα κέντρο εκπομπής:

ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ :
10 VHF ΕΤ1
21 UHF TRM
23 UHF NET
25 UHF MEGA
28 UHF Super 28
31 UHF ANT1
33 UHF ΣΚΑΙ
34 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
38 UHF 902 TV
40 UHF STAR
42 UHF ΣΚΑΙ
44 UHF ΒΟΥΛΗ
47 UHF Αlpha
56 UHF ΕΤ3
58 UHF WEST TV
63 UHF ALTER
69 UHF TOP

ΚΡΑΝΙΑ :
11 UHF ΕΤ1
28 UHF ΕΤ3
33 UHF ΑLTER
35 UHF MEGA
40 UHF ANT1
42 UHF STAR
47 UHF T.R.M
51 UHF ΣΚΑΙ
56 UHF ΝΕΤ
59 UHF SUPER 28

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ :
27 UHF ΝΕΤ
42 UHF ΕΤ3

ΣΜΙΞΗ :
32 UHF ΕΤ1
34 UHF ΝΕΤ
38 UHF ΕΤ3
41 UHF ΑΝΤ1

ΠΟΛΥΝΕΡΙ :
12 UHF ΕΤ1
29 UHF ΕΤ3
34 UHF ΑLTER
55 UHF ΝΕΤ
59 UHF STAR
69 UHF ΑΝΤ1

ΓΟΡΓΙΑΝΗ :
11 UHF ΕΤ1
28 UHF ΕΤ3
33 UHF ΑLTER
35 UHF MEGA
40 UHF ANT1
42 UHF STAR
47 UHF T.R.M
51 UHF ΣΚΑΙ
53 UHF Alpha
56 UHF ΝΕΤ
59 UHF SUPER 28

Categories: