Καρπενήσι

Συχνότητες Star Κεντρικής Ελλάδας:
Καρπενήσι: UHF 27
Αγία Τριάδα: UHF 46
Μεγάλο Χωριό: UHF 40
Γρανίτσα: UHF 35
Φραγκίστα: UHF 39
Δομνίστα: UHF 24
Αγραφα: UHF 46
Βίνιανη: UHF 39
Ραπτόπουλο: UHF 22
Κερασοχώρι: UHF 39
Φουρνά: UHF 46
Προυσσός: UHF 54

Categories: