Λιβαδειά

06 VHF GTV [Πάρνηθα]
07 VHF MEGA [Πάρνηθα]
08 VHF NOVA CINEMA 1 [Πάρνηθα]
10 VHF NOVA SPORT 1 [Πάρνηθα]
11 VHF ET1 [Πάρνηθα]
12 VHF ET3 [Πάρνηθα]
S41UHF ΜAD [Πάρνηθα]
22 UHF ΕΨΙΛΟΝ [Πάρνηθα]
25 UHF ΝΕΤ [Χλωμό]
26 UHF MEGA [Χλωμό]]
28 UHF 902 TV [Πάρνηθα]
30 UHF ΣΚΑΪ [Πάρνηθα]
31 UHF SPACE ΧΑΛΚΙΔΑΣ [Πάρνηθα]
33 UHF ALPHA [Πάρνηθα]
34 UHF NET [Πάρνηθα]
35 UHF ΤΗΛΕΦΩΣ [Πάρνηθα]
36 UHF ΚΑΝΑΛΙ 10 [Πάρνηθα]
37 UHF Μ. [Πάρνηθα]
39 UHF ΕΤ-3 [Χλωμό]
40 UHF ΑLPHA [Χλωμό]
40 UHF ΕΤ3 [Πάρνηθα]
41 UHF CNN INTERNATIONAL [Πάρνηθα]
42 UHF STAR [Πάρνηθα]
43 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Πάρνηθα]
44 UHF ΕΤ-1 [Χλωμό]
45 UHF ANT1 [Πάρνηθα]
46 UHF ΣΚΑΙ [Χλωμό]
48 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ [Πάρνηθα]
49 UHF STAR Κεντρικής Ελλάδας [Χλωμό]
50 UHF CHANNEL 9 [Πάρνηθα]
51 UHF MTV GREECE [Πάρνηθα]
52 UHF ET3 [Πάρνηθα]
54 UHF ENA ΛΑΜΙΑΣ [Πάρνηθα]
55 UHF ΚΑΝΑΛΙ 10 [Πάρνηθα]
56 UHF ΕΤ1 [Πάρνηθα]
57 UHF ΒΟΥΛΗ [Πάρνηθα]
57 UHF ΝΕΤ [Χλωμό]
58 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [Χλωμό]
59 UHF ENA ΛΑΜΙΑΣ [Χλωμό]
60 UHF ΑΝΤEΝNA [Χλωμό]
60 UHF 0-6 [Πάρνηθα]
61 UHF ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ [Χλωμό]
62 UHF ALTER [Πάρνηθα]
63 UHF 902 TV [Χλωμό]
65 UHF ΜΕGA [Χλωμό]
66 UHF MEGA [Πάρνηθα]
67 UHF EXTRA 3 [Πάρνηθα]
69 UHF SPORT TV [Πάρνηθα]
70 UHF HIGH [Πάρνηθα]

Categories: