Ναύπλιο

06 VHF ΕΤ-1 [Δίδυμο]
21 UHF STAR [Αη Λιας]
22 UHF ΕΤ-3 [Δίδυμο]
23 UHF ET-1 [Αη Λιας]
24 UHF MEGA [Αη Λιας]
25 UHF ALTER [Αη Λιας]
27 UHF ET-3 [Αη Λιας]
29 UHF MAX [Αη Λιας]
32 UHF ANT1 [Αη Λιας]
33 UHF BOYΛΗ [Αη Λιας]
34 UHF ΤΟΡ CHANNEL [Αη Λιας]
37 UHF DR TV [Αη Λιας]
38 UHF NET [Αη Λιας]
39 UHF ΣΚΑΙ [Αη Λιας]
44 UHF SUPER [Αη Λιας]
45 UHF RIK SAT [Αη Λιας]
47 UHF ? [Αη Λιας]
49 UHF CNN INTERNATIONAL[Αη Λιας]
51 UHF ALPHA [Αη Λιας]
52 UHF ΣΚΑΪ [Δίδυμο]
54 UHF ΝΕΤ [Δίδυμο]
63 UHF 902 TV [Αη Λιας]
68 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Αη Λιας]

Categories: