'Αμφισσα

Συχνότητες του Star Κεντρικής Ελλάσας
Άμφισσα: UHF 40
Ιτέα: UHF 33
Γαλαξίδι: UHF 33
Δελφοί: UHF 54
Πολύδροσος: UHF 54
Γραβιά: UHF 54

Categories: