Ζάκυνθος

11 VHF ET-1 [Σκοπός]
21 UHF ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΕΡΖ) [Σκοπός]
23 UHF ΕΤ3 [Ακαρνανικά]
24 UHF ALPHA [Σκοπός]
25 UHF ET-1 [Σκοπός]
28 UHF TV Z [Σκοπός]
29 UHF ΕΤ3 [Αίνος]
30 UHF ΒΟΥΛΗ [Σκοπός]
36 UHF ΣΚΑΙ [Αίνος]
37 UHF STAR [Ακαρνανικά]
38 UHF Αlpha [Ακαρνανικά]
40 UHF ΝΕΤ [Σκοπός]
41 UHF ΜEGA [Αίνος]
43 UHF ΝΕΤ [Ακαρνανικά]
44 UHF ΑLΤΕR [Σκοπός]
48 UHF Μega [Ακαρνανικά]
50 UHF ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΕΡΖ) [Σκοπός]
51 UHF STAR [Αίνος]
52 UHF ΑLTER [Αίνος]
52 UHF ET-3 [Σκοπός]
53 UHF ΣΚΑΪ [Σκοπός]
54 UHF ΑΝΤ1 [Σκοπός]
55 UHF RAIUNO [Σκοπός]
57 UHF ΝΕΤ [Αίνος]
60 UHF ΕΤ1 [Αίνος]
62 UHF PATRA TV [Σκοπός]
62 UHF Μacedonia [Αίνος]
63 UHF ΑΝΤ1 [Αίνος]
64 UHF EURONEWS [Σκοπός]
65 UHF SUPER B [Αίνος]
66 UHF Αlpha [Αίνος]

Categories: