Κυκλάδες

Σύρος
23 UHF ALTER [Βούλιας]
25 UHF ΝΕΤ [Πύργος Σύρου]
27 UHF STAR [Βούλιας]
30 UHF TV 1 [Χαράσωνας]
32 UHF ANT1 [Βούλιας]
32 UHF ΑΙΓΑΙΟ TV [Χαράσωνας]
36 UHF ΕΤ-1 [Πύργος Σύρου]
37 UHF ΑΙΓΑΙΟ TV [Πύργος Σύρου]
39 UHF TV 1 [Πύργος Σύρου]
40 UHF ΕΤ-1 [Χαράσωνας]
43 UHF ANT1 [Χαράσωνας]
45 UHF ΝΕΤ [Χαράσωνας]
47 UHF STAR [Χαράσωνας]
49 UHF ALPHA [Βούλιας]
51 UHF MEGA [Πύργος Σύρου]
54 UHF ΕΤ-3 [Πύργος Σύρου]
56 UHF ALPHA [Χαράσωνας]

Πάρος
47 UHF MEGA [Λεύκες]
50 UHF ANT1 [Λεύκες]
57 UHF STAR [Λεύκες]
59 UHF ALPHA [Λεύκες]

Σαντορίνη
08 VHF ET-1 [Προφήτης Ηλίας]
29 UHF NET [Προφήτης Ηλίας]
53 UHF ΣΚΑΙ [Προφήτης Ηλίας]
60 UHF ΑΝΤ1 [Προφήτης Ηλίας]
64 UHF MEGA [Προφήτης Ηλίας]

Τήνος
10 VHF ΕΤ-1 [Εξωμβούργο]
26 UHF ΝΕΤ [Εξωμβούργο]
28 UHF ALPHA [Εξωμβούργο]
35 UHF ET-3 [Εξωμβούργο]
48 UHF ANT1 [Εξωμβούργο]
56 UHF MAGIC [Εξωμβούργο]
60 UHF STAR [Εξωμβούργο]
64 UHF MEGA [Εξωμβούργο]
67 UHF ALTER [Εξωμβούργο]

Categories: