Καλαμάτα

06 VHF ΕΤ-1 [Λυκόδημο]
21 UHF FASHION WORLD [Λυκόδημο]
22 UHF ALTER [Αετός]
23 UHF ALTER [Μελιγαλά]
24 UHF MEGA [Λυκόδημο]
25 UHF ΣΚΑΪ [Μελιγαλά]
26 UHF BEST TV [Αετός]
27 UHF DR TV [Λυκόδημο]
28 UHF ΕΤ-1 [Αετός]
30 UHF ΕΤ-3 [Λυκόδημο]
31 UHF ΝΕΤ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) [Λυκόδημο]
32 UHF ΝΕΤ [Λυκόδημο]
33 UHF 902 TV [Λυκόδημο]
34 UHF STAR [Λυκόδημο]
35 UHF BEST TV [Λυκόδημο]
37 UHF NOVACINEMA [Λυκόδημο]
39 UHF ALPHA [Λυκόδημο]
40 UHF ALPHA [Αετός]
41 UHF ANT1 [Λυκόδημο]
43 UHF ΒΟΥΛΗ [Λυκόδημο]
44 UHF NET [Αετός]
45 UHF ALTER [Λυκόδημο]
46 UHF SUPER (ΚΟΡΙΝΘΟΥ) [Λυκόδημο]
47 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [Λυκόδημο]
48 UHF ANT1 [Αετός]
49 UHF TV 5 [Λυκόδημο]
50 UHF ΣΚΑΪ [Αετός]
53 UHF NOVASPORT [Λυκόδημο]
54 UHF 902 TV [Μελιγαλά]
55 UHF MEGA [Αετός]
58 UHF ΣΚΑΪ [Λυκόδημο]
59 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Λυκόδημο]
60 UHF STAR [Μελιγαλά]
61 UHF ET-3 [Αετός]
63 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Μελιγαλά]
64 UHF NET (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) [Αετός]
65 UHF ΣΚΑΪ [Μελιγαλά]
66 UHF ΑΝΩΝΥΜΟ [Αετός]

Συχνότητες ανά κέντρο εκπομπή:
ΛΥΚΟΔΗΜΟ:
06 VHF ΕΤ-1
21 UHF FASHION WORLD
24 UHF MEGA
27 UHF DR TV
30 UHF ΕΤ-3
31 UHF ΝΕΤ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
32 UHF ΝΕΤ
33 UHF 902 TV
34 UHF STAR
35 UHF BEST TV
37 UHF NOVACINEMA
39 UHF ALPHA
41 UHF ANT1
43 UHF ΒΟΥΛΗ
45 UHF ALTER
46 UHF SUPER (ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
47 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
49 UHF TV 5
53 UHF NOVASPORT
58 UHF ΣΚΑΪ
59 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ

ΑΕΤΟΣ:
22 UHF ALTER
26 UHF BEST TV
28 UHF ΕΤ-1
40 UHF ALPHA
44 UHF NET
48 UHF ANT1
50 UHF ΣΚΑΪ
55 UHF MEGA
61 UHF ET-3
64 UHF NET (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
66 UHF ?

ΜΕΛΙΓΑΛΑ:
23 UHF ALTER
25 UHF ΣΚΑΪ
54 UHF 902 TV
60 UHF STAR
63 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
65 UHF ΣΚΑΪ

Categories: