Τήνος

22 UHF ANT-1 [Εξωμβούργο]
26 UHF ΝΕΤ [Εξωμβούργο]
28 UHF ALPHA [Εξωμβούργο]
32 UHF STAR [Όρος]
39 UHF MEGA [Όρος]
41 UHF ΝΕΤ [Όρος]
42 UHF ΣΚΑΪ [Εξωμβούργο]
43 UHF ΕΤ-1 [Εξωμβούργο]
46 UHF ΕΤ-1 [Όρος]
49 UHF ΣΚΑΪ [Όρος]
52 UHF ALTER [Εξωμβούργο]
54 UHF ALTER [Όρος]
58 UHF ET-3 [Εξωμβούργο]
60 UHF STAR [Εξωμβούργο]
63 UHF ET-3 [Όρος]
64 UHF MEGA [Εξωμβούργο]
65 UHF ALPHA [Όρος]
69 UHF ANT-1 [Όρος]

Categories: