Πύργος (Ηλείας)

08 VHF ET1 [Αινος Κεφαλονιάς]
21 UHF ET1 [Σκοπός Ζκύνθου]
23 UHF STAR [Φραγκοπήδημα]
24 UHF SUPER (ΚΟΡΙΝΘΟΥ) [Φραγκοπήδημα]
26 UHF 902 TV [Φραγκοπήδημα]
27 UHF ΣΚΑΪ [Φραγκοπήδημα]
29 UHF ET-3 [Φραγκοπήδημα]
30 UHF Βουλή [Σκοπός Ζκύνθου]
31 UHF ET-1 [Φραγκοπήδημα]
32 UHF NOVASPORT [Φραγκοπήδημα]
33 UHF SUPER B [Φραγκοπήδημα]
34 UHF ΝΕΤ [Φραγκοπήδημα]
35 UHF TELE TIME [Φραγκοπήδημα]
36 UHF ΣΚΑΙ [Αινος Κεφαλονιάς]
38 UHF ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ [Φραγκοπήδημα]
39 UHF ΕΤ1 [?]
40 UHF Αrta TV [Αινος Κεφαλονιάς]
40 UHF ALPHA [Σμέρνα]
41 UHF MEGA [Αινος Κεφαλονιάς]
42 UHF TELETIME [[Αινος Κεφαλονιάς]
43 UHF NOVACINEMA [Φραγκοπήδημα]
44 UHF Alter [Σκοπός Ζακύνθου]
45 UHF ALTER [Φραγκοπήδημα]
46 UHF ALPHA [Φραγκοπήδημα]
47 UHF MEGA [Φραγκοπήδημα]
48 UHF ANT1 [Σμέρνα]
49 UHF ΟΡΤ TV [Φραγκοπήδημα]
50 UHF ΕΡΖ TV [Σκοπός Ζκύνθου]
51 UHF STAR [Αινος Κεφαλονιάς]
52 UHF ALTER [Αινος Κεφαλονιάς]
53 UHF ΣΚΑΙ [Σκοπός Ζκύνθου]
53 UHF ET-1 [Σμέρνα]
54 UHF ΑΝΤ-1 [Φραγκοπήδημα]
55 UHF MEGA [Σμέρνα]
56 UHF ACHAIA CHANNEL [Φραγκοπήδημα]
57 UHF ΝΕΤ [Αινος Κεφαλονιάς]
58 UHF DR TV [Φραγκοπήδημα]
59 UHF COSMOS TV [Φραγκοπήδημα]
60 UHF ET1 [Αινος Κεφαλονιάς]
61 UHF COSMOS TV [Μοναστηρι]
61 UHF COSMOS TV [Σμέρνα]
62 UHF ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ [Σμέρνα]
62 UHF Mακεδονία [Αινος Κεφαλονιάς]
63 UHF ΑΝΤ1 [Αινος Κεφαλονιάς]
64 UHF TΗΛΕΑΣΤΥ [Φραγκοπήδημα]
65 UHF SUPER B [Αινος Κεφαλονιάς]
66 UHF ALPHA [Αινος Κεφαλονιάς]
67 UHF TΗΛΕΑΣΤΥ [Αινος Κεφαλονιάς]
69 UHF ALTER [Σμέρνα]

Categories: