Ιωάννινα

10 VHF ET-1 [Μανωλιάσσας]
20 UHF ΕΤ-1 [Μανωλιάσσας]
21 UHF ET-3 [Λιγγιάδες]
22 UHF MEGA [Λιγγιάδες]
24 UHF ΗΠΕΙΡΟΣ TV1 [Λιγγιάδες]
25 UHF NET [Μανωλιάσσας]
26 UHF ITV [Λιγγιάδες]
28 UHF ΗΡΤ [Λιγγιάδες]
29 UHF ΕΤ-1 [Λιγγιάδες]
30 UHF NOVA CINEMA 1 [Λιγγιάδες]
31 VHF TV1 [Νεοχωρόπουλο]
32 UHF NET [Λιγγιάδες]
33 UHF NOVA SPORTS 1 [Λιγγιάδες]
34 UHF ALPHA [Λιγγιάδες]
35 UHF Μ. [Λιγγιάδες]
38 UHF RAI DUE [Λιγγιάδες]
39 UHF ΒΟΥΛΗ [Λιγγιάδες]
40 UHF 902 TV [Λιγγιάδες]
41 UHF STAR [Λιγγιάδες]
42 UHF IN CHANNEL [Λιγγιάδες]
44 UHF ART TV [Λιγγιάδες]
45 UHF ANT1 [Λιγγιάδες]
46 UHF RΙΚ SAT [Λιγγιάδες]
47 UHF ALTER [Λιγγιάδες]
48 UHF ET-3 [Μανωλιάσσας]
49 UHF TV5 EUROPE [Λιγγιάδες]
50 UHF SUPER B [Λιγγιάδες]
51 UHF ΑΧΕΛΩΟΣ TV [Λιγγιάδες]
53 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Λιγγιάδες]
54 UHF ALTER[Νεοχωρόπουλο]
55 UHF ΚΟΣΜΟ [Λιγγιάδες]
58 UHF Sat Lux [Λιγγιάδες]
59 UHF ANT1 [Νεοχωρόπουλο]
60 UHF EURONEWS [Λιγγιάδες]
63 UHF ΣΚΑΪ [Λιγγιάδες]
64 UHF TELETIME [Λιγγιάδες]
65 UHF ALPHA [Νεοχωρόπουλο]
67 UHF STAR [Νεοχωρόπουλο]
69 UHF MEGA [Νεοχωρόπουλο]

Συχνότητες ανά κέντρο εκπομπής:

ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ:
21 UHF ET3
22 UHF MEGA
24 UHF ΗΠΕΙΡΟΣ TV1
26 UHF ITV
28 UHF ΗΡΤ
29 UHF ΕΤ1
30 UHF NOVA CINEMA 1
32 UHF NET
33 UHF NOVA SPORTS 1
34 UHF ALPHA
35 UHF Μ.
38 UHF RAI DUE
39 UHF ΒΟΥΛΗ
40 UHF 902 TV
41 UHF STAR
42 UHF IN CHANNEL
44 UHF ART TV
45 UHF ANT1
46 UHF RΙΚ SAT
47 UHF ALTER
49 UHF TV5 EUROPE
50 UHF SUPER B
51 UHF ΑΧΕΛΩΟΣ TV
53 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
55 UHF ΚΟΣΜΟ
58 UHF Sat Lux
60 UHF EURONEWS
63 UHF ΣΚΑΪ
64 UHF TELETIME

ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ:
10 VHF ET-1
20 UHF ΕΤ-1
25 UHF NET
48 UHF ET-3

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ:
31 VHF TV1
54 UHF ALTER
59 UHF ANT1
65 UHF ALPHA
67 UHF STAR
69 UHF MEGA

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ:
12 UHF ΕΤ-1
33 UHF ΑLTER
50 UHF ΗΡΤ
51 UHF ΗΠΕΙΡΟΣ TV1
54 UHF NET
56 UHF MEGA
57 UHF 902 TV
58 UHF ALTER
62 UHF ALPHA
65 UHF ΣΚΑΪ
66 UHF ET-3

ΔΩΔΩΝΗ:
07 VHF ΕΤ-1
23 UHF ΑLPHA
27 UHF ALTER
31 UHF NET
58 UHF ET3
60 UHF ΣΚΑΪ

ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ:
08 VHF ET1
23 UHF ET1
26 UHF ΣΚΑΪ
28 UHF ANT1
29 UHF MEGA
34 UHF ALTER
35 UHF NET
40 UHF ET3
41 UHF NET
44 UHF ALPHA
52 UHF HPT
53 UHF ANT1
53 UHF MEGA
60 UHF TV1

ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙ:
11 VHF ET1
24 UHF NET

ΑΥΧΕΝΑΣ ΚΑΤΑΡΑΣ:
21 UHF ANT1
23 UHF ALPHA
26 UHF HPT
29 UHF TV1
31 UHF NET
37 UHF METSOVO
40 UHF METSOVO
47 UHF ET1
48 UHF STAR
51 UHF ET3
62 UHF ALTER
64 UHF 902

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ:
05 VHF ET1
22 UHF ET3
26 UHF ΣΚΑΪ
28 UHF ΗΡΤ
29 UHF ALTER
30 UHF NET
31 UHF ALPHA
38 UHF ANT1
45 UHF STAR
46 UHF 902
49 UHF TV1
52 UHF ART
53 UHF SUPER B
58 UHF ΑΧΕΛΩΟΣ
59 UHF MEGA

ΚΟΝΙΤΣΑ:
08 VHF ET1
35 UHF NET

ΕΛΕΥΘΕΡΟ:
09 VHF ET1
26 UHF MEGA
28 UHF ANT1
34 UHF ALPHA
48 UHF NET

ΣΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ:
11 VHF ET1
24 UHF NET
41 UHF ET3

ΠΑΛΙΟΣΕΛΛΙ:
23 UHF NET
27 UHF ET3
30 UHF ALPHA
34 UHF ALTER
43 UHF ANT1

ΠΑΔΕΣ:
26 UHF ET1
29 UHF NET
39 UHF STAR
43 UHF ALTER
47 UHF ANT1
51 UHF ΣΚΑΪ
55 UHF MEGA

ΑΡΜΑΤΑ:
38 UHF ET1
40 UHF ANT1
45 UHF NET
48 UHF ALPHA

ΔΕΜΑΤΙ:
35 UHF ALPHA
40 UHF ΣΚΑΪ
43 UHF MEGA
53 UHF ALTER
55 UHF ANT1
48 UHF HPT
59 UHF TV1

ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ:
05 VHF ET1
33 UHF ET3
36 UHF NET

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ:
11 VHF ET1
21 UHF TV1
22 UHF NET
23 UHF MEGA
28 UHF ANT1
30 UHF ALTER
32 UHF ALPHA
39 UHF PIK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ:
06 VHF ET1
27 UHF NET
29 UHF ALTER
31 UHF MEGA
37 UHF ANT1
43 UHF STAR
49 UHF TV1
53 UHF ALPHA
63 UHF ANT1
56 UHF ET3
58 UHF ΣΚΑΪ

ΚΑΛΕΝΤΖΙ:
08 VHF ET1
27 UHF NET
30 UHF MEGA
32 UHF NET
33 UHF TV1
37 UHF ALPHA
50 UHF ITV
52 UHF ANT1
54 UHF STAR
62 UHF ALTER
65 UHF ΣΚΑΪ

ΒΑΡΓΙΑΔΕΣ:
22 UHF ALTER
26 UHF ΣΚΑΪ
30 UHF ANT1
42 UHF ALPHA
45 UHF NET
56 UHF ET1

ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ:
21 UHF STAR
26 UHF ALPHA
27 UHF MEGA
36 UHF NET
39 UHF ALTER
44 UHF ΣΚΑΪ

ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟ:
24 UHF ΕΤ1
34 UHF ANT1
53 UHF ART
55 UHF NET

ΚΑΣΤΑΝΕΑ:
25 UHF ΑΝΤ1
27 UHF ΕΤ1
34 UHF ALPHA
49 UHF MEGA
55 UHF ALTER
57 UHF ET3

ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ:
12 VHF ET1
39 UHF NET
43 UHF ALPHA
45 UHF MEGA
47 UHF ANT1
50 UHF ET3
52 UHF ALTER

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ:
23 UHF ET1
29 UHF ALPHA
32 UHF ALTER
34 UHF ANT1
41 UHF NET
49 UHF MEGA
56 UHF ET3

ΠΛΗΚΑΤΙ:
25 UHF MEGA
31 UHF ET1
38 UHF ALTER
44 UHF NET
53 UHF ALPHA
56 UHF ANT1

ΚΑΛΠΑΚΙ:
21 UHF ALTER
27 UHF NET
32 UHF MEGA
36 UHF ET3
39 UHF ALPHA
42 UHF ET1
48 UHF HPT
60 UHF TV1
63 UHF ANT1
65 UHF ΣΚΑΪ
67 UHF STAR

ΑΡΙΣΤΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ:
23 UHF ΕΤ1
34 UHF STAR
37 UHF NET
41 UHF ALPHA
51 UHF ALTER
53 UHF ANT1
55 UHF MEGA
57 UHF ET3

ΜΟΛΟΣΣΩΝ:
28 UHF ANT1
35 UHF ΣΚΑΪ
40 UHF ET3
44 UHF ALPHA
53 UHF MEGA

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΡΡΑΚΟΥ:
05 VHF ET1
21 UHF ALTER
24 UHF TV1
28 UHF STAR
30 UHF MEGA
34 UHF NET
40 UHF ALPHA
49 UHF ET3
53 UHF ANT1
56 UHF ART

ΔΙΣΤΡΑΤΟ:
21 UHF ΕΤ1
23 UHF ΣΚΑΪ
25 UHF MEGA
31 UHF NET
34 UHF ANT1
37 UHF TV1
39 UHF ALTER
44 UHF ET3
46 UHF STAR
48 UHF ALPHA

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ:
05 VHF ET1
28 UHF STAR
34 UHF MEGA
35 UHF ΣΚΑΪ
38 UHF ET3
40 UHF ΑΝΤ1
43 UHF ALPHA
44 UHF NET
51 UHF ΑLTER
57 UHF HPT
60 UHF TV1

ΚΤΙΣΜΑΤΑ:
21 UHF ΑLPHA
27 UHF ΑΝΤ1
29 UHF ET3
31 UHF ΑLTER
32 UHF MEGA
33 UHF STAR
37 UHF NET
39 UHF ET1
42 UHF TV1

ΠΩΓΩΓΙΑΝΗ:
28 UHF ΑΝΤ1
30 UHF ALTER
54 UHF STAR
57 UHF MEGA

ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙ:
10 VHF EΤ1
25 UHF NET
48 UHF ET3

ΚΟΣΜΗΡΑ:
31 UHF ANT1
52 UHF TV1
54 UHF STAR
56 UHF ALTER
60 UHF ALPHA
66 UHF MEGA
68 UHF ΣΚΑΪ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ:
31 UHF ANT1
36 UHF MEGA
43 UHF ALPHA
52 UHF STAR
54 UHF TV1
56 UHF ALTER

ΚΑΣΤΡΙ-ΤΕΡΟΒΟ:
21 UHF MEGA
27 UHF TV1
30 UHF ANT1
38 UHF NET
41 UHF ET1
47 UHF ET3
49 UHF ALTER
54 UHF STAR
62 UHF ALPHA
65 UHF ΣΚΑΪ

ΚΟΠΑΝΗ:
39 UHF TV1
49 UHF ET1
53 UHF NET
55 UHF ALTER
58 UHF MEGA
60 UHF ET3
61 UHF ANT1
63 UHF ALPHA
66 UHF STAR

ΜΗΛΙΑ:
05 VHF ET1
22 UHF ANT1
25 UHF MEGA
32 UHF STAR
34 UHF ET3
43 UHF ALPHA
50 UHF NET
53 UHF ALTER
56 UHF ΣΚΑΪ

Categories: