Ρέθυμνο

07 VHF ET1 [Σκλόκα]
21 UHF ΕΤ1 [Μαλάξα]
23
UHF Creta [Μαλάξα]
24
UHF ET3 [Μαλάξα]
25
UHF Κίσσαμος TV [Μαλάξα]
27
UHF NET [Σκλόκα]
28
UHF ΣΚΑΪ [Μαλάξα]
29
UHF TΗΛΕΑΣΤΥ [Μαλάξα]
30 UHF RAI UNO [Μαλάξα]
31 UHF ΑΝΤ-1 [Μαλάξα]
33
UHF ΚΡΗΤΗ 1 [Μαλάξα]
35
UHF ΚΥΔΩΝ [Μαλάξα]
38
UHF 902 TV [Μαλάξα]
39
UHF Filmnet [Μαλάξα]
40
UHF Άγνωστο[Μαλάξα]
41
UHF BΟΥΛΗ [Μαλάξα]
42
UHF Άγνωστο[Μαλάξα]
43 UHF NET [Μαλάξα]
44
UHF ΚΡΗΤΗ TV [Μαλάξα]
46
UHF MEGA [Σκλόκα]
47
UHF ET3 [Σκλόκα]
48
UHF MEGA [Μαλάξα]
49
UHF TV5 [Μαλάξα]
50
UHF Supersport [Μαλάξα]
51
UHF Alpha [Μαλάξα]
53
UHF Γνώμη TV [Μαλάξα]
54
UHF Νέα Τηλεόραση[Μαλάξα]
55
UHF STAR [Μαλάξα]
56
UHF ALTER [Μαλάξα]
57
UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [Μαλάξα]
58
UHF ΕΤ3 [Μαλάξα]
60
UHF Hi [Μαλάξα]
65 UHF ET1 [Σκλόκα]

Categories: