Σέρρες

07 VHF ΕΤ1 [Παγγαίο]
25 UHF 902 TV [Καγιάς]
26 UHF ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ [Καγιάς]
28 UHF TVS [Καγιάς]
29 UHF STAR [Καγιάς]
31 UHF Μ. [Καγιάς]
33 UHF ΕΤ-1 [Καγιάς]
35 UHF ΕΤ-3 [Καγιάς]
37 UHF ΣΚΑΪ [Καγιάς]
38 UHF ΕΠΙΛΟΓΕΣ [Καγιάς]
41 UHF ALTER [Καγιάς]
43 UHF ALPHA [Καγιάς]
48 UHF NOVA SPORTS 1 [Καγιάς]
49 UHF ANT1 [Καγιάς]
52 UHF ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ [Καγιάς]
53 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Καγιάς]
55 UHF MEGA [Καγιάς]
56 UHF NET [Καγιάς]
57 UHF NOVA CINEMA 1 [Καγιάς]
59 UHF NET [Παγγαίο]
60 UHF 4E [Καγιάς]
62 UHF ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ [Καγιάς]
64 UHF ET3 [Παγγαίο]

Συχνότητες ανά κέντρο εκπομπής:

ΚΑΓΙΑΣ:
25 UHF 902 TV
26 UHF ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ
28 UHF TVS
29 UHF STAR
31 UHF Μ.
33 UHF ΕΤ-1
35 UHF ΕΤ-3
37 UHF ΣΚΑΪ
38 UHF ΕΠΙΛΟΓΕΣ
41 UHF ALTER
43 UHF ALPHA
48 UHF NOVA SPORTS 1
49 UHF ANT1
52 UHF ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
53 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
55 UHF MEGA
56 UHF NET
57 UHF NOVA CINEMA 1
60 UHF 4E
62 UHF ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΠΑΓΓΑΙΟ:
07 VHF ΕΤ1
59 UHF NET
64 UHF ET3

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ: (Ηράκλεια)
21 UHF ΕΠΙΛΟΓΕΣ
22 UHF ET-1
23 UHF MEGA
36 UHF ΝΕΤ
39 UHF STAR
44 UHF ΕΤ-3
45 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ
46 UHF ALPHA
47 UHF ANT1
51 UHF ALTER
54 UHF ΣΚΑΙ
61 UHF ΔΙΚΤΥΟ
63 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
66 UHF ΔΙΑΥΛΟΣ
67 UHF TVS

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ:
26 UHF ΕΤ-1
28 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
29 UHF TVS
31 UHF MEGA
33 UHF ΣΚΑΪ
34 UHF ΝΕΤ
38 UHF ΕΡΤ ΨΗΦΙΑΚΗ
41 UHF ΕΤ-3
48 UHF ALPHA
50 UHF ANT1
53 UHF ΔΙΚΤΥΟ
60 UHF STAR
62 UHF ΔΙΑΥΛΟΣ

ΚΕΡΚΙΝΗ (Βόρειο κομμάτι νομού):
21 UHF ΕΤ-3
35 UHF ΕΤ-1
39 UHF ALPHA
43 UHF ALTER
45 UHF NET
46 UHF ANT1
58 UHF MEGA
61 UHF ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ
63 UHF STAR
69 UHF TVS

Categories:

2 Responses so far.

 1. Anonymous says:

  26/4/2011

  Σέρρες

  21 UHF Επιλογές [Λιθότοπος]
  21 UHF ΕΤ1 [Κορύλοβος Δράμας]
  22 UHF ΕΤ1 [Λιθότοπος]
  23 UHF MEGA [Λιθότοπος]
  24 UHF MEGA [Χορτιάτης]
  25 UHF 902 TV [Καγιάς]
  25 UHF BTV [Βουλγαρία]
  26 UHF ΔΙΚΤΥΟ TV [Καγιάς]
  27 UHF ΕΤ3 [Χορτιάτης]
  28 UHF TV Σέρρες [?]
  28 UHF ΕΤ3 [Νευρoκόπι]
  29 UHF STAR [?]
  29 UHF ΑΝΤ1 [Κορύλοβος]
  30 UHF ΝΕΤ [Χορτιάτης]
  30 UHF ΣΚΑΪ [Νευροκόπι]
  31 UHF Μακεδονία TV [?]
  32 UHF ΑΝΤ1 [Χορτιάτης]
  32 UHF 4Ε [Κορύλοβος]
  33 UHF ΕΤ1 [Καγιάς]
  34 UHF ΝΕΤ [?]
  34 UHF ΕΝΑ Καβάλας [Κορύλοβος]
  35 UHF ΕΤ3 [Καγιάς]
  36 UHF ΝΕΤ [Λιθότοπος]
  37 UHF ΣΚΑΪ [?]
  37 UHF TV Σέρρες [Νευροκόπι]
  38 UHF Επιλογές [Καγιάς]
  39 UHF STAR [Λιθότοπος]
  39 UHF ALPHA [Κερκίνη]
  40 UHF ΝΕΤ [Νευροκόπι]
  40 UHF ΣΚΑΪ [Κορύλοβος]
  41 UHF ALTER [Χορτιάτης]
  41 UHF STAR ΔΡΑΜΑΣ [Κορύλοβος]
  42 UHF N@va TV [Βουλγαρία]
  43 UHF ALPHA [Καγιάς]
  43 UHF ΑΝΤ1 [Υψάριο Θάσου]
  43 UHF ALTER [Κερκίνη]
  44 UHF ΕΤ3 [Λιθότοπος]
  45 UHF ERT DIGITAL [Λιθότοπος]
  46 UHF ALPHA [Λιθότοπος]
  46 UHF Αλφα Δράμας [Κορύλοβος]
  47 UHF ΑΝΤ1 [Λιθότοπος]
  47 UHF ΕΤ3 [?]
  48 UHF Nova Sports 1 [Καγιάς]
  48 UHF TVΔ(Δράμας)[Κορύλοβος]
  49 UHF ΑΝΤ1 [?]
  51 UHF ΑLTER [Λιθότοπος]
  51 UHF MEGA [Υψάριο Θάσου]
  52 UHF Δίαυλος Ροδολίβους [?]
  53 UHF Tηλεάστυ [?]
  54 UHF ALPHA [Υψάριο Θάσου]
  54 UHF MRT [Σκόπια]
  55 UHF MEGA [?]
  55 UHF ALTER [Νευροκόπι]
  55 UHF ALPHA [Κορύλοβος]
  56 UHF ΝΕΤ [Καγιάς]
  57 UHF Nova Cinema 1 [Καγιάς]
  58 UHF ΑΝΤ1 [Κεφαλοχώρι]
  58 UHF MEGA [Κερκίνη]
  59 UHF ΝΕΤ [Παγγαίο]
  60 UHF 4Ε [Καγιάς]
  61 UHF ΔΙΚΤΥΟ TV [Λιθότοπος]
  62 UHF ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ [Καγιάς]
  63 UHF Τηλεάστυ [Λιθότοπος]
  64 UHF ΕΤ3 [Παγγαίο]
  65 UHF STAR [Υψάριο Θάσου]
  66 UHF Δίαυλος Ροδολίβους [Λιθότοπος]
  67 UHF TV Σέρρες [Λιθότοπος]

 2. Anonymous says:

  Σέρρες
  Σας παραθέτω μερικές διορθώσεις:
  (αν γίνεται να ανανεωθεί ο πίνακας!)
  23 ΕΤ1
  34 ΝΕΤ
  40 NTV
  41 -
  48 NET
  57 -
  58 ANT1
  60 -
  62 -