Καβάλα

05 VHF ALTER [Ελευθερούπολη]
07 VHF ΕΤ1 [Παγγαίο]
09 VHF ALPHA [Ελευθερούπολη]
11 VHF ET1 [Θάσος]
12 VHF ΑΝΤ1 [Ελευθερούπολη]
21 UHF ΣΚΑI [Ελευθερούπολη]
21 UHF ET3 [Βασιλάκι]
22 UHF 902 TV [Βασιλάκι]
23 UHF NET [Θάσος]
25 UHF ΣΚΑΪ [Θάσος]
26 UHF ΕΤ3 [Θάσος]
27 UHF NET [Βασιλάκι]
28 UHF ANT1[Βασιλάκι]
30 UHF CENTER [Θάσος]
30 UHF CENTER [Ελευθερούπολη]
31 UHF ENA CHANNEL [Βασιλάκι]
32 UHF MEGA [Βασιλάκι]
32 UHF STAR [Ελευθερούπολη]
33 UHF ET1 [Βασιλάκι]
34 UHF ALPHA [Βασιλάκι]
35 UHF 4E [Θάσος]
36 UHF MEGA [Ελευθερούπολη]
37 UHF STAR ΔΡΑΜΑΣ [Ελευθερούπολη]
38 UHF NOVACINEMA [Θάσος]
39 UHF ET1 [Θάσος]
40 UHF STAR [Βασιλάκι]
43 UHF ANT1 [Θάσος]
44 UHF ΠΡΩΙΝΗ [Θάσος]
45 UHF CENTER [Βασιλάκι]
49 UHF ΕΝΑ [Θάσος]
50 UHF M. [Θάσος]
51 UHF MEGA [Θάσος]
52 UHF 4E [Βασιλάκι]
53 UHF 902 TV [Θάσος]
54 UHF ALPHA [Θάσος]
56 UHF NOVASPORTS [Θάσος]
57 UHF Αγνωστος (090) [Θάσος]
59 UHF NET [Παγγαίο]
60 UHF ΚΑΝΑΛΙ 6 [Θάσος]
61 UHF ΔΕΛΤΑ [Θάσος]
62 UHF ALTER [Θάσος]
63 UHF Rodopi CHANNEL [Θάσος]
64 UHF ET3 [Παγγαίο]
65 UHF STAR [Θάσος]
66 UHF ΣΚΑΪ [Βασιλάκι]
67 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Θάσος]
68 UHF Home Shop [Θάσος]

Συχνότητες ανά κέντρο εκπομπής:

ΠΑΓΓΑΙΟ:
07 VHF ΕΤ1
59 UHF NET
64 UHF ET3

ΘΑΣΟΣ:
11 VHF ET1
23 UHF NET
25 UHF ΣΚΑΪ
26 UHF ΕΤ3
30 UHF CENTER
35 UHF 4E
38 UHF NOVACINEMA 1
39 UHF ET1
43 UHF ANT1
44 UHF ΠΡΩΙΝΗ
49 UHF ΕΝΑ
50 UHF M.
51 UHF MEGA
53 UHF 902 TV
54 UHF ALPHA
56 UHF NOVASPORTS 1
57 UHF Αγνωστος (090)
60 UHF ΚΑΝΑΛΙ 6
61 UHF ΔΕΛΤΑ
62 UHF ALTER
63 UHF Rodopi CHANNEL
65 UHF STAR
67 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ
68 UHF Home Shop

ΒΑΣΙΛΑΚΙ
:
21 UHF ET3
22 UHF 902 TV
27 UHF NET
28 UHF ANT1
31 UHF ENA CHANNEL
32 UHF MEGA
33 UHF ET1
34 UHF ALPHA
40 UHF STAR
45 UHF CENTER
52 UHF 4E
66 UHF ΣΚΑΪ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ:
05 VHF ALTER
09 VHF ALPHA
12 VHF ΑΝΤ1
21 UHF ΣΚΑI
30 UHF CENTER
32 UHF STAR
36 UHF MEGA
37 UHF STAR ΔΡΑΜΑΣ

Categories: