Τρίπολη

05 VHF ET-1 [Ζάτουνα]
06 VHF ΕΤ-1 [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
10 VHF ΕΤ-1 [Τσεμπερού, Ασέα]
21 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Τσεμπερού, Ασέα]
22 UHF NET [Ζάτουνα]
23 UHF ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ [Τσεμπερού, Ασέα]
24 UHF ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ [Δολιανά]
24 UHF MEGA [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
25 UHF ALPHA [Τσεμπερού, Ασέα]
26 UHF ANT1 [Δολιανά]
27 UHF DR TV [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
28 UHF ALTER [Δολιανά]
29 UHF DR TV [Δολιανά]
29 UHF STAR [Τσεμπερού, Ασέα]
30 UHF ΕΤ-3 [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
31 UHF 902 TV [Τσεμπερού, Ασέα]
31 UHF MAX [Δολιανά]
31 UHF ALTER [Ζάτουνα]
32 UHF NOVASPORT [Δολιανά]
33 UHF MEGA [Τσεμπερού, Ασέα]
33 UHF 902 TV [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
34 UHF STAR [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
35 UHF NOVACINEMA [Δολιανά]
37 UHF NOVACINEMA [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
38 UHF ANT1 [Τσεμπερού, Ασέα]
39 UHF ET-1 [Δολιανά]
40 UHF ΤΗΛΕΑΣΤΥ [Δολιανά]
40 UHF ΣΚΑΪ [Ζάτουνα]
41 UHF DR TV [Τσεμπερού, Ασέα]
42 UHF ΝΕΤ [Δολιανά]
43 UHF ΒΟΥΛΗ [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
44 UHF DR TV [Δολιανά]
45 UHF ET-3 [Δολιανά]
46 UHF STAR [Δολιανά]
47 UHF ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [Λυκόδημο Μεσσηνίας]
48 UHF NET [Τσεμπερού, Ασέα]
49 UHF SUPER [Τσεμπερού, Ασέα]
50 UHF SUPER [Δολιανά]
51 UHF ΣΚΑΪ [Τσεμπερού, Ασέα]
52 UHF ΕΛΛΑΔΑ TV [Δολιανά]
53 UHF MAKEΔΟΝΙΑ [Δολιανά]
54 UHF ALTER [Τσεμπερού, Ασέα]
56 UHF ET-3 [Τσεμπερού, Ασέα]
57 UHF ALPHA [Δολιανά]
58 UHF MEGA [Δολιανά]
59 UHF ΣΚΑΪ [Δολιανά]
63 UHF 902 TV [Δολιανά]
69 UHF TOP CHANNEL [Ζάτουνα]

Categories: